Alışveriş Sepeti

Sepetiniz Boş

Alışverişe Devam Et

Mesafeli Satış Sözleşmesi

UYARI    : 

İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta çıktı alarak okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alışveriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

 

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI
Ünvanı : The Good Paw Hayvan Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Telefon :
Adres:
E-mail : hello@thegoodpaw.pet

ALICI: thegoodpaw.pet’ten alışveriş yapan Müşteri

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait https://thegoodpaw.pet  adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve KDV dahil satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka / modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, SATICI ‘ya ait https://thegoodpaw.pet  alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekli ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 5 (5)  iş günü içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür.

4.6- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 15 iş günü içinde kendisine kullandığı ödeme yöntemi ile ödenir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla The Good Paw’ın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

4.7-Teslim Edilemeyen Paketler: Paketler bazı durumlarda 'teslim edilemez' olarak kargo firması tarafından SATICI'ya geri gönderilmektedir.

Kargo şirketi, teslim edilemeyen bir paketi SATICI'ya geri gönderdiğinde ALICI tam para iadesi alır. (kargo ücretleri dahil, bazı işleme ücretleri hariç). ALICI paketteki ürünleri hala satın almak istiyorsa  yeni sipariş vermek durumundadır.

Paket bir kaç nedenden dolayı teslim edilemeyebilir:

  • Adres yanlış veya güncel değil. Genelde kargo şirketi veya yanlış alıcı paketi SATICI'ya iade eder. ALICI siparişini verirken adres doğruluğunu teyit etmelidir.
  • SATICI'nın sistemi adres girişini tanımlayamamış veya paket bu adrese teslimat yapmayan bir kargo şirketine tahsis edilmiş olabilir.
  • Kargo şirketi teslimat girişiminde bulunmuş ancak başarısız olmuştur. Birçok kargo şirketi birden fazla teslimat girişiminde bulunmaktadır. Teslimat başarılı bir şekilde gerçekleşemediğinde paket SATICI'ya iade edilmektedir.
  • Alıcı teslimatı reddetmiş olabilir. Hediye beklemeyen bir hediye alıcısı, teslimatın bir hata olduğunu düşünerek paketi reddedebilir. Bu durumda SATICI ürünü satın alan müşteriyi e-posta yoluyla bilgilendirerek, parasını iade eder. 
  • Adres okunaksız olabilir. Nadir durumlarda adres etiketleri taşıma sırasında okunamayacak duruma gelebilir. Böyle bir durumda kargo şirketi paketi SATICI'ya iade etmektedir.
  • Paket taşıma sırasında hasar görmüş olabilir. Paket kargo sürecinde hasar gördüyse, sorumlu kargo şirketi teslimat gerçekleşmeden paketin SATICI'ya iadesini sağlayabilir.

Kargo şirketleri teslim edilemeyen paketleri iade ettiğinde SATICI bunları yeniden göndermekle yükümlü değildir. Yine de ALICI teslim edilemeyen ürünleri satın almak isterse, web sitesi üzerinden yeni sipariş verebilir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 iş günü içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerin       de değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, son kullanma tarihi geçmiş ürünler, ambalajı açılmış ürünler, hijyenik mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, Çeşitli mediaların (Dvd,Cd v.b), bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 8 -GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Bu site aracılığı ile derlenen kullanıcılara ait bilgiler (e-posta, isim, soyad, doğum tarihi, fatura adresi, teslimat adresi vs.) hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

E-posta adresiniz hiçbir şekilde başka kuruluşlara dağıtılmayacak ve e-posta ile pazarlama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır.

Girdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, diğer üyelere veya üçüncü kişilere açılmayacaktır. Üye profili verileri, sadece The Good Paw tarafından, kendi iletişim ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak, içerik zenginleştirme ve iyileştirme amacı ile kullanılabilir.

MADDE-9 -HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

      9.1 Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

      9.1.1 Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, Websitesi'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Websitesi'ndeki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Websitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüteder.

       9.1.2 Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, www.thegoodpaw.pet'nın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple www.thegoodpaw.pet'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

       9.1.3 Kullanıcı'ların www.thegoodpaw.pet tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Www.thegoodpaw.pet'nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

        9.1.4  Kullanıcı'lar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Www.thegoodpaw.pet, Kullanıcı'lar tarafından www.thegoodpaw.pet'ya iletilen veya Websitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

         9.1.5  Kullanıcı, www.thegoodpaw.pet'nın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

         9.1.6  www.thegoodpaw.pet'nın sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Websitesi'ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Websitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Websitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, www.thegoodpaw.pet ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, Websitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Www.thegoodpaw.pet ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. www.thegoodpaw.pet, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Websitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

        9.1.7 Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Websitesi'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı www.thegoodpaw.pet'nın, www.thegoodpaw.pet çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajlarin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır www.thegoodpaw.pet, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

        9.1.8 Kullanıcılar Websitesi üzerinde yer alan kendi üyelikleri ve yakınlarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Websitesi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Www.thegoodpaw.pet'nın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

        9.2  www.thegoodpaw.pet’in Hak ve Yükümlülükleri

        9.2.1  www.thegoodpaw.pet, Websitesi'nde sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. www.thegoodpaw.pet, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. www.thegoodpaw.pet'nın Kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Kullanıcı derhal yerine getirir. www.thegoodpaw.pet tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden Kullanıcı sorumlu olur.

        9.2.2  www.thegoodpaw.pet, Websitesi üzerinden, www.thegoodpaw.pet'in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka websitesilerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle www.thegoodpaw.pet tarafından sağlanmış olabilir ve websitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya websitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Websitesi üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, websitesileri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında www.thegoodpaw.pet'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

        9.2.3  www.thegoodpaw.pet, Websitesi'nde sağlanan Hizmet'ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

        9.2.4  www.thegoodpaw.pet, Kullanıcılar arasında Websitesi üzerinden gerçekleşen ve Websitesi'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Websitesi'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Www.thegoodpaw.pet tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

        9.2.5  Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, www.thegoodpaw.pet ve Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

        9.2.6  Kullanıcı, "Kullanıcı ismi" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, www.thegoodpaw.pet Kullanım Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

 

10-SİTE GENEL HÜKÜMLER

10.1 - Onsekiz yaşını doldurmamış olan küçük kişiler alış-veriş yapamaz. Bu kişiler ancak velileri aracılığı ile istediği ürünü edinebilirler.

10.2 - Müşterilerimizin ürünleri iade şartlarını yerine getirdiği şartta satılan mal ücreti aynen geri ödenerek iade alınır.

10.3 - Sitemizde çok sayıda ürün bulunmaktadır. SATICI bazı ürünlerde stoksuz çalışmakta ve sipariş durumunda bu ürünleri tedarikçilerden temin ederek sizlere sunmaktadır. Ürünlerin stok durumları sürekli takip edilmekte ve sitemizde güncellemesi yapılmaktadır. Fakat zaman zaman sizin sipariş verdiğiniz esnada stoklarda tükenmiş olan ya da farklı sebeplerden bir ürünün temininin mümkün olamayacağı durumlar oluşabilmektedir. SATICI talep ettiğiniz ürünleri temin etmede azami gayreti gösterecektir, yine de bulunamaması halinde, durumu size mail ya da telefon aracılığı ile bildirip "sadece temin edilen ürünlerin gönderilmesi", ya da "siparişin tamamen iptal edilmesi" gibi sizin talebiniz doğrultusunda hareket eder. Sadece temin edilen ürünlerin gönderilmesinin talep edilmesi durumunda temin edilemeyen ürün ya da ürünlerin bedeli geri ödenir. Siparişin tamamen iptal edilmesinin talep edilmesi durumunda ise ödemenin tamamı alıcıya geri ödenir. Geri ödeme kredi kartlı alışverişlerde para iadesi, ya da gönderilen havalenin geri gönderilmesi şeklinde yapılır. Her iki durumda da oluşabilecek banka masrafı SATICI tarafından karşılanır. Bu karşılıklı anlayış SATICI’nın müşteri memnuniyeti ve kalite politikasının ürünüdür.

10.4 - Sitede yer alan ürün bilgileri geniş çaplı araştırmalar yapılarak, uzmanlarına sorularak, gerekli kaynaklar araştırılarak hazırlanmıştır. Burada yer alan ürün bilgileri sadece bilgilendirme amaçlıdır. Burada yer alan bilgilerden dolayı doğabilecek hiçbir sorun ve olumsuzluklardan SATICI sorumlu değildir.

10.5 - Ürünlerimiz sadece internet yolu ile satılabilmektedir. SATICI üyelerine haber vermeksizin alışveriş trafiğini geçici bir süre veya tamamen durdurabilir.

10.6-Aksi internet sitesinde belirtilmedikçe, teslimat tahminlerinin yalnızca tahmini olduğuna dikkatinizi çekeriz. Bunlar garanti edilen teslimat süreleri değildir ve bu yönde algılanmamalıdır.

10.7-Teslim ettiğimiz ürünler giriş kapınıza, ön kapınıza veya merdivenlerinize sığmadığı için size teslimat yapamamamız veya teslimat zamanı size makul bir bildirim süresi içerisinde duyurulmasına rağmen teslimat adresinde bulunmamanız halinde, söz konusu yapılamayan teslimatın masraflarını üstlenmeniz gerekecektir.

 

11-ÜRÜN BİLGİSİ

Aksi özellikle belirtilmedikçe, www.thegoodpaw.pet internet sitesinde satılan ürünlerin üreticisi değildir. İnternet sitemizde satılan ürünlerin ürün bilgilerinin doğruluğunu temin etmeye çalışsak da, ürünlerin gerçek ambalajı ve materyalleri internet sitemizde belirtilen ürün bilgisinden fazlasını içerebilir ya da farklı olabilir. Ürün içerik maddeleri de değişebilecektir. İnternet sitemizde yer alan ürün bilgileri yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlanmaktadır. Yalnızca internet sitemizde sunulan bilgiye itimat etmemenizi tavsiye ederiz. Lütfen kullanmadan önce her zaman ürünle birlikte sağlanan etiketleri, uyarıları ve yönlendirmeleri okuyun.

Sağlık ürünleri için, herhangi bir güvenlik sorunu olması durumunda veya ürünle ilgili diğer bilgiler için lütfen ürünle birlikte verilen bilgileri dikkatlice okuyun veya üreticiyle iletişime geçin. Bu sitedeki içeriğin bir tıp doktoru, eczacı veya diğer lisanslı sağlık uzmanı tarafından verilen tavsiyelerin yerine kullanılması amaçlanmamıştır. Tıbbi bir sorununuz olduğundan şüpheleniyorsanız hemen bir sağlık kurumuna başvurun. Ürünlerle ilgili bilgi ve ifadeler, herhangi bir hastalık veya sağlık durumunun teşhisi, tedavisi, iyileştirilmesi veya önlenmesi için kullanılmamalıdır. Www.thegoodpaw.pet, üreticilerin veya diğer üçüncü tarafların ürünleriyle ilgili tutarsızlıklar veya hatalar için sorumluluk kabul etmez. Bu yasal haklarınızı etkilemez.

Bazı ürünler için üretici garantisi, yalnızca montajın yetkili servisler tarafından yapıldığı hallerde geçerlidir. Söz konusu ürünler için ürünün montajını kendiniz yapmanız üretici garantisinin geçersiz olmasına neden olabilir. Yetkili teknik servisler, montaj icin ek ücret talep edebilir.

12- SATIŞ KOŞULLARI'NDA DEĞİŞİKLİKLER

Bu Satış Koşulları dahil olmak üzere internet sayfamızda, politikalarımızda ve şart ve koşullarımızda herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktayız. Bu şart ve koşullar, politikalar veya Satış Koşulları'nda kanun veya devlet tarafından herhangi bir değişiklik yapılması öngörülmediği sürece (bu durum tarafınızdan verilen daha önceki siparişler için de geçerli olabilecektir) bize bir sipariş verdiğiniz zamanda geçerli olan şartlar ve koşullar, politikalar ve Satış Koşulları'na tabi olacaksınız. Bu Satış Koşulları'ndan herhangi birinin geçersiz, hükümsüz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz olarak görülmesi durumunda, bu koşul bölünebilir olarak addedilecek ve diğer koşulların geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

13-DEĞERLENDİRMELER, YORUMLAR, İLETİŞİMLER VE DİĞER İÇERİK

Ziyaretçiler, içerik yasadışı, müstehcen, küfürlü, tehdit edici, karalayıcı, gizliliği ihlal edici, fikri mülkiyet haklarını ihlal edici veya üçüncü taraflara diğer bir şekilde zarar verici veya karşı çıkılabilir olmadığı; ve yazılım virüsleri, politik propaganda, ticari istem, zincir mektuplar, toplu postalar veya herhangi bir "spam" türü içermediği veya bunlardan oluşmadığı sürece, değerlendirmeler, yorumlar ve diğer içerik yayınlayabilir; e-kartlar ve diğer iletişimler gönderebilir ve öneri, fikir, yorum, soru ve diğer bilgiler gönderebilir. Yanlış bir e-posta adresi kullanamaz, herhangi bir şahıs veya kuruluşmuş gibi kendinizi gösteremez veya bir kartın veya diğer içeriğin kaynağına ilişkin herhangi bir yanlış yönlendirme yapamazsınız. Bu türden içeriği kaldırma veya düzenleme hakkını saklı tutmaktayız.

Müşteri incelemeleri, yorumları, müşteri soruları veya cevapları yayınlamanız veya internet sitesinde gösterilmesi için herhangi bir içerik (herhangi bir görsel, video veya ses, hep birlikte "içerik" olarak anılacaktır) üretmeniz durumunda: (a) www.thegoodpaw.pet'e, söz konusu içeriği dünya çapında kullanmak, çoğaltmak, yayınlamak, görüntülemek, tercüme etmek ve adapte etmek (bu lisansları üçüncü kişilere alt lisanslama hakkı da dahil) için münhasır olmayan, telifsiz hak veriyor olacaksınız ve (b) söz konusu içerik ile bağlantılı olarak gönderdiğiniz adı kullanma hakkını veriyor olacaksınız. Bu hüküm uyarınca hiçbir manevi hak devredilmemektedir.

İçeriğinizi kamuya açık alandan silebilirsiniz veya bu özelliğin sunulduğu yerlerde, ayarlarınızı değiştirerek sadece erişim sağladığınız kişilere gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Yayınladığınız içeriğe ilişkin hakların tamamına sahip olduğunuzu veya bunları başka bir şekilde kontrol ettiğinizi ve içeriğin veya materyalin yayınlandığı tarih itibariyle: (i) içeriğin ve materyalin doğru olduğunu ve (ii) temin ettiğiniz içerik ve materyalin kullanımının www.thegoodpaw.pet’in herhangi bir geçerli politikasını veya kılavuz ilkelerini ihlal etmediğini veya herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye zarar vermediğini (içerik veya materyalin karalayıcı olmadığı durumlar dahil olmak üzere) beyan ve tekeffül etmektesiniz. Herhangi bir yükümlülüğün, içeriğin yasadışı niteliğiyle ilgili bildirim aldığımızda içeriği düzgün bir şekilde kaldırmamamızdan kaynaklanması durumu hariç olmak üzere, temin ettiğiniz içerik ve materyalden veya bununla bağlantılı olarak Www.thegoodpaw.pet'a karşı herhangi bir üçüncü taraf tarafından bulunulan ve bize ilettiğiniz içeriğe dayalı olarak veya bundan doğan tüm hak taleplerine karşı www.thegoodpaw.pet'i tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.